ĐỘNG TĨNH NHƯ NHIÊN


Một bữa học trò tới hỏi Thầy:

 • Thưa Thầy, mấy bữa nay lòng con không yên, tâm con động.
  Làm sao đây?
  Thiền Sư:
 • Động thì cứ động, sao phải mong tĩnh.
  Vài bữa sau, học trò lại chạy tới:
 • Mấy hôm rày con ngắm trời xanh trong, nước suối văn vắt,
  thấy lòng yên tĩnh lạ thường.
 • Tĩnh thì cứ tĩnh sao phải nói ra thành động.
 • Bao năm rồi con theo Thầy, nhưng tự cảm thấy chưa hiểu được
  gì.
  Lòng con lúc tĩnh, lúc rối…
  Thiền Sư:
 • Ta cũng như con, lúc rối lúc tĩnh… Nhưng ta không thấy phải
  nói ra điều đó thành ngôn ngữ. Ta chỉ… như ngồi yên trên CON
  THUYỀN Ý THỨC, mặc cho sóng lòng chao đảo hay yên bình.
  (Sưu Tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s