IM LẶNG HÙNG TRÁNG


Một thời, Thế Tôn ở tại Ràjagaha, nơi vườn xoài của Jìvaka. Lúc bấy giờ
là đêm rằm sáng trăng, Ajàtasattu vua nước Magadha muốn đi đến vườn
xoài Jìvaka để chiêm bái Thế Tôn. Ngồi trên voi chúa, vua Ajàtasattu cùng
với các cung phi và tùy tùng xuất hành ra khỏi Ràjagaha, dưới ánh sáng
các ngọn đuốc, với oai nghi của bậc đại vương thẳng tiến đến vườn xoài
Jìvaka.
Khi đến không xa vườn xoài, Ajàtasattu bỗng sợ hãi, kinh hoàng, râu
tóc dựng ngược, nói với Jìvaka:
Này Jìvaka, ngươi có phản ta chăng? Ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng?
Tại sao trong một đại chúng lớn như thế, 1.250 vị mà không có một tiếng
đằng hắng, một tiếng ho hay tiếng ồn?
Tâu đại vương, thần không phản bội hay lường gạt ngài đâu. Nơi căn
nhà tròn kia, chỗ có những ngọn đèn, Thế Tôn đang ngồi ở chính giữa,
trước mặt chúng Tỷ-kheo.
Ajàtasattu đến gần, nhìn các Tỷ-kheo đang yên lặng an tịnh như một
hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: “Mong cho hoàng tử Udàyibadha cũng
được sự trầm lặng của các vị Tỷ-kheo này”.
(ĐTKVN, Trường Bộ I, kinh Sa Môn Quả [trích], VNCPHVN ấn hành, 1991, tr.98)
LỜI BÀN:
Trong suy nghĩ của mọi người, nơi nào có sự tập trung đông đảo thì
thường ồn ào, náo nhiệt. Vì thế, vua Ajàtasattu (A-xà-thế) đã một phen
hoảng vía đến độ râu tóc dựng ngược, tưởng như rơi vào ổ phục kích bởi
khi đến gần hội chúng 1.250 người của Thế Tôn mà bốn bề hoàn toàn lặng
lẽ, tĩnh mịch.
Sau này, vua Ajàtasattu mới biết im lặng như Chánh pháp là một trong
những đặc điểm của các hội chúng Tỷ-kheo.
Thời Thế Tôn, hầu hết các Tỷ-kheo đều có đời sống nội tâm sung mãn,
giác tỉnh cao độ, do vậy những hội chúng Tỷ-kheo thời ấy đa phần thanh
tịnh và hòa hợp.
Ngày nay, chốn thiền môn vẫn còn duy trì được được sự im lặng cao quý
ấy. Đặc biệt là những thiền viện, tu viện lớn với đông đảo người tu quy tụ
nhưng vẫn giữ được sự im lặng, trang nghiêm nhờ tuân thủ nghiêm mật quy
củ thiền môn. Có điều, trong những lễ lạt, hội họp… hiện nay, đa phần các
Tỷ-kheo chưa thiết lập được sự nói năng như Chánh pháp trong hội chúng.
Do đó sự ồn ào, náo nhiệt kiểu hội chúng Bà la môn mà Thế Tôn thường quở
trách, điều không nên có ấy vẫn thường xảy ra.
Tất nhiên, không ai chỉ trích, trách cứ hay phiền hà gì khi tập trung đông
đúc mà ồn ào. Tuy vậy, sự an tịnh, im lặng hùng tráng vẫn là nền tảng của
thiền môn, là phẩm chất của hội chúng xuất gia. Vì thế, luôn chánh niệm,
không giao động trước mọi hoàn cảnh, thiết lập một hội chúng trang nghiêm
và thanh tịnh như hội chúng của Thế Tôn nơi vườn xoài Jìvaka năm xưa, để
cho tứ chúng nương tựa là điều những người con Phật tu học trong bối cảnh
hiện nay cần lưu tâm, thực hiện.
QUẢNG TÁNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s