TODAY IS IMPORTANT


“A tree as big around as you can reach starts with a small seed; a
thousand-mile journey starts with one small step.” Lao Tse.
You are where your thoughts and actions during the last few years have
brought you. Whatever you will be experiencing in your next ten or twenty
years will be influenced by what you do today. Your friends, family, your
job, your bank balance, where you will be living- all these things are being
shaped by what you choose to do.
Life is a building process. What you do today affects what you will have
tomorrow. Life does not happen in twenty four hour water tight
compartments. Today’s effort creates tomorrow’s results. Whether you
eliminate a nasty habit, whether you spend an hour with your family,
whether you set some goals, whether you save or spend, whether you
exercise your body, whether you stretch your mind, your decision makes the
difference.
The ignorant never see it. Astute people know it. What you do today IS
important.
You can get away with being casual and careless for a while but, sooner
or later, things catch up with you. Leave your bills unpaid, your work
undone and your problems to everyone else and you may manage for a
month or so. Then one day the walls fall in and you wonder why there is no
fun in your work, no money in the bank and nobody is friendly anymore. It
is life reminding you that one day plus another has an accumulative effect.
In a nutshell: Wherever you are, it is the place to start. The effort you
expend today does make a difference.


NGÀY HÔM NAY RẤT QUAN TRỌNG.
“Cây cao khởi sinh bằng hạt mầm nhỏ,
Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân.”
Lão Tử.
Bạn đang sống và tồn tại trong hoàn cảnh mà do chính ý nghĩ và hành
động của mình đã tạo ra trong suốt thời gian qua. Mối quan hệ bạn bè, gia
đình, công việc, tài khoản tích lũy, ngôi nhà tương lai v.v… tất cả những việc
này đều đến từ những suy nghĩ và quyết định của bạn.
Bạn trở thành như thế nào trong 10 hoặc 20 năm tới sẽ được phản ảnh và
chi phối bởi những việc bạn đang làm ở hiện tại.
Cuộc sống là một quá trình tạo dựng, vun đắp. Mọi thứ trong cuộc sống
không bổng nhiên xảy ra hay có được trong 24 giờ đồng hồ. Những việc bạn
làm hôm nay sẽ ảnh hưởng, tác động đến thành quả mai sau.
Bạn có muốn từ bỏ một thói quen xấu, bạn có muốn dành nhiều thời gian
cho gia đình, bạn có muốn đặt ra những mục tiêu quan trọng, bạn muốn
dành dụm hay tiêu xài chừng mực, bạn muốn rèn luyện để có cơ thể và trí
óc khỏe mạnh, linh hoạt hơn v.v… hay không, những việc này là do tự bạn
chọn lựa quyết định để thay đổi cuộc đời và lối sống cho chính bạn.
Người vô minh thì không bao giờ nhận ra được những điều này. Người
thông minh tinh tế thì biết rõ chúng.
Những gì chúng ta làm hôm nay rất quan trọng.
Bạn có thể thản nhiên, thờ ơ và lười biếng trong một thời gian. Người kề
cận quanh bạn chỉ có thể giúp bạn trả hóa đơn chưa thanh toán, giải quyết
những vấn đề, hay công việc mà bạn chưa hoàn thành chỉ có thể trong một
thời gian ngắn mà thôi. Sớm muộn gì rồi mọi khó khăn phiền toái sẽ ập đến
bạn. Lúc đó bạn lại tự hỏi sao mình không tìm thấy niềm vui trong công việc,
sao không có khoản tiền dành dụm tích lũy, và không còn ai lui tới vui vẻ
với mình nữa?!
Chính cuộc sống đã dạy cho ta rằng những nỗ lực cố gắng mỗi ngày, ngày
này qua ngày nọ, lâu dần sẽ tích lũy lớn lao. Mỗi ngày một nắm đất nhỏ sẽ
tạo ra gò, đồi, núi ở mai sau.
Tóm lại, cho dù bạn ở đâu, tại thời điểm nào, hãy coi đó là điểm khởi đầu.
Những nỗ lực phấn đấu hôm nay bạn tạo ra sẽ đem đến kết quả khác biệt
cho mai sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s