DUYÊN ĐẾN DUYÊN ĐI NHƯ NƯỚC CHẢY QUA CẦU


Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải.
Chính bởi vì không hiểu điều này mà khiến cho con người ta lúc nào cũng
tràn đầy suy tưởng.
Mọi người sống trên thế gian đều có cảm tưởng dường như mọi việc là
theo sự an bài sẵn vậy! Đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì sảy ra đều là
đã được “nhân duyên” vận chuyển.
Làm người cốt học được cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy, dùng bình
tĩnh để đối đãi với mọi sự công bằng và bất công bằng trong cuộc sống, thản
nhiên tiếp nhận mọi sự an bài hợp ý và không hợp ý mình. Ấy mới là cách
đối đãi của bậc trí huệ.
Duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi, duyên đi cũng không cần
phải khóc lóc thảm thiết…
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc
nuối.
Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình
tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới
sống được tự nhiên, thanh thản. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến
bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi.
Con người thế gian, nếu như so đo, tính toán quá nhiều thì sẽ tạo thành
một loại ràng buộc, bị mê lạc quá lâu thì sẽ tạo thành một loại gánh nặng. Vì
vậy, không cần quá để ý, khi có được điều gì hãy thật lòng trân quý, khi mất
đi điều gì cũng đừng đau khổ tiếc nuối. Để ý quá nhiều, quá sâu sẽ khiến
bạn mất đi một nửa hạnh phúc, xem nhẹ hết thảy sẽ khiến cuộc sống thăng
hoa hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì nên buông
tay, như thế mới sống được tự do tự tại thực sự.
Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới
của người giác ngộ.
Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy qua cầu!
Găp gỡ trong đời một chữ Duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền
Người đến, ân cần trao hết dạ
Người về, thôi vướng bận niềm riêng!

  • Như Thị-
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s