KHÔNG PHÓNG DẬT LÀ BÍ QUYẾT CỦA HẠNH PHÚC

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến
đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

 • Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả
  hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?
 • Thưa Ðại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả
  hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau.
 • Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì?
 • Bất phóng dật, thưa Ðại vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc
  và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau.
  Ai ước nguyện tuổi thọ
  Không bệnh, có diệu sắc
  Ðược sanh lên Thiên giới
  Sanh các nhà quý tộc.
  Phải liên tục tăng thượng
  Tinh tấn, không dừng nghĩ
  Người hiền triết tán thán
  Hạnh lành không phóng dật.
  Ðối với những người lành
  Làm các hạnh công đức
  Người hiền không phóng dật
  Ðược cả hai lợi ích
  Lợi ích trong đời này
  Lợi ích cả đời sau.
  Kẻ anh hùng được gọi
  Là bậc chơn hiền trí
  Nếu biết nắm chụp lấy
  Hạnh phúc cho chính mình.
  (Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 2, phần Không phóng dật [lược])
  LỜI BÀN:
  Phóng dật là lối sống buông thả, phóng túng theo dục vọng, không có tiết
  độ, không biết tự giới hạn và kiềm chế bản thân, nói nôm na là sống xả láng,
  không cần nghĩ đến ngày mai. Theo tuệ giác của Thế Tôn, chính sự phóng
  túng không biết dừng lại đúng lúc là nguyên nhân của mọi bất hạnh trong
  đời này và cả những đời sau.
  Thì ra, những điều kiện để thiết lập hạnh phúc trong đời sống vốn ở trong
  tầm tay của mọi người. Đó là sự chuẩn mực, điều độ, biết làm chủ bản thân
  mình trước những cám dỗ. Chúng ta thừa biết tác hại của việc ăn quá no
  hoặc ngủ quá nhiều, đam mê tửu sắc vô độ, quá vui hoặc quá buồn, stress
  v.v… ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần, là nguyên nhân
  của vô số bệnh tật, dẫn đến thể trạng sa sút và suy giảm tuổi thọ nhưng để
  làm chủ được bản thân không phải là điều dễ dàng.
  Mặt khác, những ai biết dừng lại đúng lúc trước cám dỗ chắc chắn người
  ấy sẽ không bao giờ phải hối tiếc và ăn năn về những việc đã làm. Không ít
  người chỉ vì một phút không chế ngự được bản thân để tham sân chi phối
  mà phải thân bại danh liệt hay ân hận suốt cuộc đời.
  QUẢNG TÁNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s