QUAY VÀO BÊN TRONG

Bất kỳ giáo lý nào bạn cũng nên đem nó vào bên trong mình và thực hành
nó để chứng thực xem nó đúng hay sai, ngay tại đây và bây giờ. Sự tu tập
của mỗi người là khác nhau, vì mỗi người có căn trí khác nhau. Chúng ta
đến gặp các thiền sư và cố học hiểu cách tu của họ. Chúng ta nhìn vào
phương pháp (pháp môn) và tư cách của họ, nhưng những thứ đó chỉ là thứ
bên ngoài đối với chúng ta.
Nếu ta cứ lo học theo người khác mà không tự tu, thì những nghi ngờ vẫn
luôn còn trong tâm.
“Tại sao thầy này tu cách này?
Tại sao thầy kia tu cách kia?
Tại sao thầy này dạy nhiều, còn thầy kia thì dạy ít, và thầy nọ thì chẳng
dạy điều gì?”
Kiểu nghi vấn này càng làm ta rối trí.
Tìm ra cách tu tập đúng đắn cho mình là việc của mỗi người, chứ không
phụ thuộc vào những điều các thầy đã nói. Chúng ta có thể học tập theo
gương người khác, nhưng quan trọng là phải biết nhìn vào bên trong mình
để tự mình dẹp bỏ sự nghi ngờ.
Do vậy, Đức Phật đã dạy hãy chánh niệm vào giây phút hiện tại, đừng để
tâm ta trôi giạt về quá khứ hay tương lai.
Do vậy trong mọi lúc hãy theo dõi tâm mình. Dù thế sự thế nào, điều đó
không là vấn đề—chỉ cần nhìn thấy chúng là không chắc chắn, chúng chỉ là
vô thường.
Đây là cách duy nhất Phật đã dạy. Thông qua việc tự thân tu tập, ta có
thể nhìn thấy pháp (Dhamma), chứng ngộ là việc tự thân chứng nghiệm bêntrong
thân-tâm mình.
Thiền sư Ajahn Chah

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s