THEO DÕI TÂM MÌNH …

Thiền không tách rời khỏi cuộc sống. Mọi tình huống đều cung cấp cho
chúng ta cơ hội để tu hành, để phát triển trí huệ và lòng từ ái.
Ajahn Chah dạy rằng tu hành đúng đắn là duy trì chánh niệm trong tất
cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta không trốn tránh thế gian, chúng ta tập sống
trong thế gian mà không nắm giữ hay bị ràng buộc.
Ngoài ra ngài nhấn mạnh rằng đức hạnh là nền tảng của đời sống tâm
linh. Mặc dù xã hội hiện đại của chúng ta thờ ơ về đức hạnh, giới hạnh phải
được xem là nền tảng của việc hành thiền.
Giới hạnh có nghĩa là tránh làm thương hại những chúng sanh khác với
thân, khẩu, ý. Sự tôn trọng và thương yêu này khiến chúng ta sống hoà hợp
với muôn loài chung quanh chúng ta.
Chỉ khi nào lời nói và việc làm của chúng ta phát xuất từ tình thương,
chúng ta mới có thể an tâm và định trí. Vì thế, bất bạo động là bước đầu tiên
trên con đường tâm linh của chúng ta.
Để duy trì cuộc sống Trung Đạo, Ajahn Chah dạy về sự tri túc và tự lực.
Đời sống dư dật gây chướng ngại cho sự phát triển trí huệ. Tri túc trong việc
ăn uống, ngủ nghỉ và nói giúp quân bình đời sống nội tâm và đồng thời phát
triển khả năng tự lực.
“Đừng bắt chước lối tu hành của người khác, và cũng đừng so sánh mình
với họ “ – Ajahn Chah nhắc nhở. “Đừng để ý đến họ“.
Theo dõi tâm mình đã mệt lắm rồi, tại sao phải mang thêm gánh nặng
phán đoán người khác. Tập sử dụng hơi thở của mình và xem cuộc sống
hằng ngày của bạn như am thiền của bạn, rồi trí huệ của bạn chắc chắn sẽ
phát triển.
Thiền sư Ajahn Chah
Dịch Giả Minh Vi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s