LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Hạt châu Thanh Thủy có tác dụng làm trong sạch nước, cho hạt châu
Thanh Thủy vào cốc nước đục, nước liền lắng trong.
Tình thương cũng giống hạt châu Thanh Thủy, khi trong tâm có sự hiện
hữu của tình thương, những vẩn đục trong tâm sẽ lắng xuống, những oán
hận, phiền muộn v.v… sẽ tiêu tan”.
Đặt hai cốc nước đục gần nhau, trong cùng một lúc, hạt châu Thanh Thủy
chỉ có thể lắng trong cốc nước đục mà nó được thả vào, không thể làm sạch
được cốc nước đục ở ngay bên cạnh.
Nhưng với tình thương thì lại khác, tình thương trong lòng người này,
không chỉ làm sạch những oán hận trong lòng của chính họ, mà còn có thể
làm phai đi những phiền muộn trong lòng của một người hữu duyên ở nơi
nào đó rất xa, một người chưa từng gặp mặt, một người chưa từng biết tên.
Có kẻ trong một ngày nghe lòng mình như con nước đục, chọn một quyển
sách cũ, đọc vài trang sách xưa, rồi thấy lòng bình yên, bởi tâm của người
xưa đầy tình thương, nên những con chữ tĩnh lặng như dòng sông sâu. Tình
thương là của người xưa, người xưa đã mất, tình xưa vẫn còn, đủ để lắng
trong một dòng nước đục cách ngày xưa hơn cả trăm năm sau.
Không có trái tim nào có thể đập được khi nằm bên ngoài lồng ngực,
không có bình yên nào có thể tồn tại được khi tách khỏi tình thương.
“Phải chuẩn bị điều gì để ngày mai đối diện với những đục trong của
lòng người ngoài kia?” Người hỏi như vậy trước khi rời núi, quay về lại với
biển người.
Cách tốt nhất để đối diện với những đục trong từ cuộc sống là chuẩn bị
thật nhiều tình thương trong lòng mình; đem thật nhiều tình thương, nén
lại, biến trái tim thành một hạt châu Thanh Thủy, khi trong lòng đã có một
hạt châu Thanh Thủy thì dòng nước đục nào trong cuộc sống không thể lắng
trong.
Tình thương chính là những gì còn lại sau khi chúng ta quên hết những
lầm lỗi của người.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Núi.16.2.2023
Om Mani Padme Hum

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s