LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


“Không làm tổn thương đến người là việc làm tốt lớn nhất mà chúng ta
có thể làm được cho người.
Có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống là việc tốt lớn nhất mà chúng ta có thể
làm được cho bản thân mình”.
Trái tim thì ai cũng có, nhưng có khả năng dùng được nó để thương người
hay không lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ai cũng nghĩ mình có khả năng hiểu được cuộc sống, nhưng hiểu đúng
hay không để ngày mai có thể tựa vào đó mà bình yên cũng lại là hai câu
chuyện hoàn toàn khác nhau nữa.
Khi cái giá của bình yên chính là từ bi và sự hiểu biết, thì với những lần
thương người không đúng, và những lần hiểu sai cuộc sống chẳng khác gì
những tờ tiền giả, có kẻ mang những tờ tiền giả đó đi khắp nơi, rồi trách
cuộc sống sao không chịu đổi cho mình một ngày bình yên thật sự.
Tiền giả nhìn sơ qua cũng giống tiền thật, nhưng lại không có giá trị gì;
những lần thương người không đúng, nhiều khi làm cho cả hai phải bất an;
và những lần hiểu cuộc đời không đúng, lắm lúc biến mình thành một kẻ lạc
đường.
Ngay bên trong những tổn thương mà con người mang đến, và ngay phía
sau những điều khó hiểu từ cuộc sống đưa đến, không thiếu những hạt mầm
bình yên, chỉ do chúng ta thiếu năng lực từ bi và hiểu biết để kích hoạt chúng
nảy mầm.
Nếu đủ hiểu biết và từ bi để có thể hiểu và thương được cuộc sống, chúng
ta sẽ nhận lại được sự đền bù xứng đáng từ tất cả những nỗi đau.
Vô Thường
Núi. Ngày Cũ
Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s